Phòng Khám TS.BS. Vũ Thị Kim ChiB
Địa chỉ: 03 Nguyễn Văn Mai, Phường 8, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại 028.3.8203181
Hotline 0903602163
Fax:      
Email:  bsvuthikimchi@gmail.com
Xem bản đồ

Liên hệ