Tin tức

ĐỀ TÀI: PHÁ THAI VÀ NHỮNG HỆ LỤY ĐI KÈM

NÓI CHUYỆN VỚI TUỔI TRẺ ĐỀ TÀI: PHÁ THAI VÀ NHỮNG HỆ LỤY ĐI KÈM. ------ Xin chào các bạn trẻ.  Hôm nay chúng ta sẽ nói chuyện về đề tài PHÁ THAI VÀ NHỮNG HỆ LỤY ĐI KÈM.

ĐỀ TÀI: “BẪY” TRONG CHẨN ĐOÁN THAI CHẾT LƯU : MỘT SAI SÓT ĐÁNG TIẾC!

NÓI CHUYỆN VỚI TUỔI TRẺ ĐỀ TÀI: “BẪY” TRONG CHẨN ĐOÁN THAI CHẾT LƯU : MỘT SAI SÓT ĐÁNG TIẾC!

ĐỀ TÀI: DẬY THÌ SỚM VÀ NHỮNG HỆ LỤY

NÓI CHUYỆN VỚI TUỔI TRẺ ĐỀ TÀI: DẬY THÌ SỚM VÀ NHỮNG HỆ LỤY Hôm nay chúng ta sẽ nói chuyện về đề tài DẬY THÌ SỚM VÀ NHỮNG HỆ LỤY

CHUYÊN ĐỀ: THAI NGOÀI TỬ CUNG

Hôm nay, chúng ta sẽ nói chuyện về đề tài thai ngoài tử cung. Thai ngoài tử cung là gì? Tại sao chúng ta phải quan tâm đến vấn đề này?